LA WEB DE LA COORDINADORA

Web/Blog de la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia (Desde 1977)

martes, 21 de noviembre de 2017

MANIFEST DEL POBLE VALENCIÀ 11 de Novembre de 2017


Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals

del Regne de Valencia

(desde 1977)

 

 

MANIFEST DEL POBLE VALENCIÀ

 

 

La Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia, des de la seua constitucio en l'any 1977, s'ha configurat com  lleal instrument d'expressio al servici del poble valencià, a través de la qual s'han articulat les mes grans i importants movilisacions socials en defensa de les senyes d'identitat del Regne de Valencia, hui Comunitat Valenciana.

Apartats de qualsevol adscripcio politica, ha tingut com objectiu fonamental el convertir-se en canalisaor de les demandes de tots els valencians i valencianes, indistintament de la seua ideologia o procedencia, sempre defenent l'Estat de Dret; l'ordenament juridic autonomic i nacional; les institucions democratiques de les que gogem; aixina com molt especialment, les senyes d'identitat espanyoles, valencianes i valencianistes que mos definixen, devent destacar nostra realitat territorial i politica, la Real Senyera i l'idioma valencià.

Hi ha moments que l'historia se conjura per a reclamarmos un acte de major generositat i valentia, en el que, deixant de costat les menudes discrepancies que mos poden separar, sigam capaços de donar un pas avant per a defendre lo molt que mos unix.

L'esperit d'esta manifestacio es el de reivindicar i certificar definitivament que els valencians som lo que som, lo que hem segut a lo llarc de l'historia i lo que volem ser en un futur: valencians i espanyols, i que no acceptarém cap intromissio ni manipulacio de les institucions catalanes en benefici de les seues locures nacionalistes.

Baix eixa convenciment irrenunciable, i en el present Manifest, fem una crida a tota la societat valenciana, per a que el proxim 11 de novembre escrigam junts un nou episodi de la nostra historia, a on compartim un crit comu en les paraules llibertat i democracia. D'eixe modo, confirmem que:

1.         El poble valencià, historicament organisat com Regne de Valencia i  constituit en comunitat autonoma dins de l'indissoluble unitat de la Nacio española -com senyala la Constitucio- proclama solemnement, la seua ferma voluntat de defendre la llibertat i identitat com valors superiors del seu ordenament juridic, que no poden ser objecte de negociacio ni d´agressio alguna.

2.         La personalitat i identitat valenciana i espanyola de la nostra societat, es el resultat i cresol milenari de lleis, tradicions i historia que han acompanyat en el devindre del temps a tots nostres representants socials, politics i culturals, sense minvada o fallida alguna de dita identitat.

3.         La convivencia idiomatica de la llengua valenciana junt en la llengua castellana durant segles, es un enriquidor valor juridic, atacat des d'amijanats del segle XX per un pertorbador i divisor nacionalisme catalaniste, que te com objectiu primer i ultim l'eliminacio progressiva de la llengua castellana i la suplantacio de l'idioma valencià pel catala en tots els ambits de la nostra societat.

4.         Este fet juridic i politic, es el verdader “cavall de Troya” que se cern sobre la nostra poblacio, i que ya ha conseguit minar la consciencia de molts valencians que senten una desafeccio injusta pels marcadors identitaris que mos unixen en el restant de pobles d'Espanya.

5.         La creacio de l'humiliant i illegal Academia Valenciana de la Llengua, sanedri del supremacisme nacionaliste i catalaniste, es un monstruo que està devorant nostra identitat i ho fara fins conseguir subvertir l'orde llegal i constitucional de nostre actual Estat de Dret i la destruccio de la nacio espanyola. En ella, el proces de catalanisacio alvança imparablement per mig d'una llegislacio autonomica que hi ha que detindre i derogar d'immediat, la qual inunda les nostres institucions, centres docents i mijos de comunicacio.

6.         Igual que en Cataluña, Galicia i País Vasc, en molts coleges valencians, nostres fills i nets, son les victimes d'estes mesures de divisio, inoculades per una clase politica moguda per eixe supremacisme nacionaliste que no te atra finalitat que subvertir la llegalitat constitucional, destruir l'identitat valenciana i espanyola i intentar impondre, com està succeint en Catalunya, la feresta dictadura de l'odi i de l'enfrontament social. 

7.         Les llibertats colectiva i individual son elements inqüestionables de la condicio humana, i sempre dins del marc constitucional, han de configurar-se en referent basic de nostres drets fonamentals, invocantlos front a les imposicions ideologiques sectaries de quins gobernen la Comunitat Valenciana en l'actualitat.  

8.         El dret constitucional a la llibertat d'eleccio en materia educativa, es una exigencia contra l'adoctrinament ideologic en les aules, contra l'uniformisme de quins volen impondre una escola unica, publica i llaica i contra quins pretenen, retallant o eliminant els concerts educatius, privar als pares del seu dret com primers i principals educadors dels seus fills, tot aixo, vulnerant drets constitucionals elementals que els tribunals espanyols han reconegut en reiterades ocasions.

9.         La despersonalisacio a la que mos aboca eixa perdua de nostra identitat valenciana i espanyola, està afectant a moltes atres esferes de la vida cultural i social d'este poble, posant en dubte les seues tradicions i una identitat arraïlada en nostra historia, que sent les seues arraïls en l'humanisme cristia. Se mos preten privar de nostra essencia mes autoctona, impedint la participacio de l'Esglesia en la Processo Civica del 9 D´Octubre o cercenant el valor indiscutible que te esta institucio, volguda i respectada per tots els valencians; tambe s'ataquen les festes populars de nostres pobles; i fins i tot, venen a qüestionar la necessaria independencia de les Falles, festa internacionalment reconeguda i volguda pels valencians, fins el punt de fer una autentica persecucio de quins tenen la fortalea moral i personal de situarse en la dissidencia front a les seues imposicions.

10.      Denunciem publicament el colaboracionisme i submissio a Catalunya de nostres autoritats autonomiques que, en molts moments, han fet gala d'un seguidisme nacionaliste i catalaniste, llegislant en contra dels interessos dels valencians i subvencionant a quins, renegant de la seua terra, treballen en nostra Comunitat per conte d'ells.

11.      Apostem per una revisio de la finançacio autonomica que corregixca els desequilibris que acumula la Comunitat Valenciana, sempre respectant el principi de solidaritat i en igualtat de condicions en el restant d'autonomies, sense que se tornen a utilisar els interesseos valencians com moneda de canvi en qualsevol proces de negociacio en Catalunya o atres territoris. A partir d'ahi, denunciem que el Govern valencià s'equivoca quan en una reivindicacio tan llegitima, en lloc de buscar el consens en el restant de forces politiques i agents socials, ha decidit cedir el protagonisme al radicalisme catalaniste, regalant esta iniciativa a Acció Cultural del País Valencià, Plataforma pel dret a decidir del País Valencià, Fundació Nexe o Plataforma per la Llengua del País Valencià, totes elles, satelits de l'independentisme catala i que soles busquen l'enfrontament.

12.      Valencia no es ni ha segut part, mai, dels illegals i inexistents països catalans. Valencia mai ha parlat catala. Valencia no es Catalunya. La nostra rica historia està escrita per homens i dones perfectament coneixedors de la seua identitat politica i cultural, del que es testimoni nostre renaiximent social i segle d'or cultural. Les nostres institucions mai s'han identificat en les catalanes, salvo aquelles que, com espanyoles, hem tingut en comu. 

Este manifest es un crit d'esperança i llibertat que llancem tots els valencians i valencianes, farts del catalanisme i de quins pretenen incorporar-mos a un proyecte de països catalans inexistent i illegal, que busca situar-se fora del marc normatiu nacional i europeu. Per aixó, hui reafirmem publicament el nostre compromis en la llegalitat, en la Constitucio i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Som valencians i espanyols, dignes del nostre nom i llinages.

 

 

¡SOM VALENCIANS! ¡SOMOS ESPAÑOLES! ¡NO ALS PAÏSOS CATALANS!

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario