LA WEB DE LA COORDINADORA

Web/Blog de la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia (Desde 1977)

miércoles, 25 de octubre de 2017

MANIFESTACIO CATALANISTA DEL 28 D´OCTUBRE

 

            
Davant la convocatoria i celebracio d´una manifestacio catalanista i independentista el proxim 28 d´Octubre en Valencia, esta Federacio Coordinadora vol fer aplegar a la societat valenciana les següents consideracions:
 
PRIMERA.- Les entitas convocants, ARRAN i la  catalana CUP fan una crida baix el següent eslogan: «Valencia será la tumba del fascismo. No pasarán». Dita convocatoria, tant en el lema com en la motivacio constituixen una manifesta crida a la violencia que de cap manera deuria d´haver segut autorisà per la Delegacio de Govern. Men allá de la pura provocacio, estem davant d´una expressio verbalment violenta que deuria, en si mateixa, constituir motiu sufiucient per a la apertura del tramit judicialc orresponent per mig de la fiscalia, per tal de salvaguardar la convivencia civica i la pau ciudadana.
 
SEGON: Esta Federacio Coordinaro exhora a les autoritats publiques, nacionals i autonomiques a que, per tal d´impedir tal acte de violencia, de provocacio politica, i d´ofensa als simbols constitucionals i autonomics del poble valencià, promoguen tots els actes administratius que estiguen en les seues mans per tal de evitar dita agressio nacionalista i independentista.
 
TERCER: Esta Federacio Coordinadora exhorta a la ciutadania valenciana a evitar qualsevol confrontacio violenta i que puga ser manipulada pel catalanisme y que done alé al seu victimisme nacionaliste.
 
QUART.- Esta Federacio Coordinadora convida a tot el poble valencià a expresar, en el maxim civisme, els seus sentiments de defensa de la seua personalitat valenciana i espanyola i contra els paisos catalans en la manifestacio multitudinaria que hem convocat per al disabte, 11 de Novembre a les 11, 30 hores, en la Plaça d´Espanya de Valencia i que volem que siga, per damunt de tot, un acte de convivencia pacifica, de respecte mutuo i d´expressio  en llibertat de tot allo que mos unix a la societat valenciana.
 
QUINT.- Esta Federacio, davant la manifestacio convocada per al 18 de Novembre per entitas catalanistes i independentistes en l´excusa de l´exigencia d´una  financiacio "justa", confirmem que la nostra convocatoria del dia 11 servirá, tambe, per a demanar a les autoritats  nacionals i autonomiques el máxim  respecte als nostres drets socials i economics i, mes encara, si es preveu una reforma constitucional que puga afectar a la remodelacio del sistema de financiacio general de les comunitat autonomes espanyoles. 
 
Valencia, 25 d´Octubre de 2017

Juan Garcia Sentandreu

No hay comentarios:

Publicar un comentario