LA WEB DE LA COORDINADORA

Web/Blog de la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia (Desde 1977)

martes, 5 de abril de 2016

CRÓNICA DE UNA MALALTIA CONGENITA

Aclaracions per a dubtosos de lo que está pasant.

Una de les conclussions preses en la recent Convenció Corporativa de la Federacio Coordinadora va ser donar publicitat a la situacio interna de la nostra entitat, refleix de la divissio que viu el valencianisme en tots els ambits.

Despres de la llectura de l´informe del President al voltant de la situacio sociocultural i politica produida pel canvi de govern valenciá, es va a entrar a tractar la greu crisis que patix el valencianisme a nivell social i politic, revisant les actuacions dutes a terme per noves agrupacions i noves "coordinadores" i que han supost l´empijorament de l´image del valencianisme i la visualisacio de la seua capacitat de resposta efectiva front a les greus agressions que patix la cultura i identitat valenciana.

Es varen repasar les circumstancies i persones implicades en la desautorisacio i boicot inferit a les actuacions que estava preparant la Coordinadora en el mes de Maig de 2015 quan, a proposta del nostre President Juan García Sentandreu, es va a convocar una reunio el 27 de dit mes en la seu del GAV en una assistencia multitudinaria.

Dita reunió era el prolegomen d´una Assamblea que preparava la Coordinadora i de la que van ser informats els assistents a reunió del GAV, en la qual es va a aprovar que totes les actuacións en dur a terme per a donar cumplida resposta a les agressions catalanistes foren dirigides per la nostra Federacio Coordinadora per la seua experiencia en convocatories multitudinaries desde 1977.
 (punjeu l´image per a ampliar)

En esta reunió, Manuel Latorre, VicePresident de la Coordinadora i President del GAV va llegir la carta del President Juan García Sentandreu ( s´adjunta) , promotor de l´acte i de la posterior asamblea de la FCECRV. De dit acte redactá la consegüent acta el mateix president del GAV: (s´adjunta).

 (punjeu per a ampliar)

Incomprensiblement, per part de Germania Valenciana, entitat que estava representada en l´acte per Jose Manuel Ricart Lumbreras i que no es va opondre publicament a lo aprovat en ella, es va a enviar pel seu conter a diferents entitats una carta que reproduim per la seua importancia i que deixa clar lo que está pasant en les entitats valencianistes: la capacitat d´autoboicot que tenim entre algunes entitats que no acepten mes lliderage o coordinacio que el d´ells mateixos.

La carta i propostes de D. Jose Manuel Ricart Lumbreras no tenen desperdici arribant, inclus, a exigir la dimissio dels membres de l´actual directiva de la Coordinadora de la que ell no es membre i demanant unes noves eleccions en les que es prohibixca que els membres actuals puguen presentarse de nou. (s´adjunta).
 (puncheu per a ampliar)


Aixina les coses, l´entitat del Sr. Ricart junt a atres, varen convocar pel seu conter una concentracio en la plaça de l´Ajuntament de Valencia el 19 de Setembre en una mes que humild presencia de valencianistes, quan de lo que es tratava per part de esta histórica Coordinadora era de fer una multitudinaria manifestacio com les que mosatros organisarem en el 97 i 2004. No pugué ser i en la concentracio de la autodenominada "nova coordinadora" intervingué el Sr. Ricart Lumbreras com a interlocutor, dirigintse a la gent. El Sr. Ricart conseguí lo que buscava: el seu minut de gloria pero el valencianisme donat una greu image de debilitat al sacrificarse a la vanitat i interessos personals d´alguns.  Per si era poc, el passat 6 de Març tornarem a caure en el mateix erro, Esta vegá en la Plaça de la Mare de Deu.


Cada vegá que la nostra Coordinadora pren una iniciativa per a complir els seus estatuts sempre apareix o apareixen entitats que es desvinculen o directament boicotejen les nostres actuacions. La FCECRV podia seguir ocultant esta documentacio i la realitat de lo que está passant per tal de no perjudicar mes la greu situacio en la que es troba el valencianisme pero, vistes les circumstancies i la gravetat, es bo coneixer a cadascu pels seus fets, motiu pel qual varem pendre la decissio de donar publicitat a la realitat de les coses.No hay comentarios:

Publicar un comentario