LA WEB DE LA COORDINADORA

Web/Blog de la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia (Desde 1977)

martes, 23 de julio de 2013

L’AVL presenta en les Corts Valencianes una declaració sobre la proposició del Grup Parlamentari Popular referida a l’origen del valencià

Text en llengua catalana. Es reproduix ls sols efectes d´informacio
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha traslladat hui a la Mesa de les Corts Valencianes una declaració institucional pel que fa a la proposició no de llei presentada pel Síndic del Grup Parlamentari del Partit Popular el passat 13 de juny, relativa a l’origen del valencià i al canvi de definició de la llengua pròpia en el diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. El text íntegre de la Declaració de l’ens normatiu del valencià és el següent:
«La llengua valenciana, com ocorre en qualsevol altre idioma, s’ha configurat al llarg de la història amb aportacions de les diferents civilitzacions i cultures que, en èpoques passades, es van assentar en l’actual territori valencià.
El valencià, pròpiament dit, es va conformar a partir del segle xiii, en què fou dut ací pels repobladors catalans i aragonesos vinguts amb Jaume I, com demostra la història, la documentació medieval, l’onomàstica i la filologia, en especial la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic històrics, que mostren la seua procedència del llatí. Per això, valencians, catalans, balears, i els habitants d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó, compartim una mateixa llengua, tot i que a causa del pas dels segles cada zona ha mantingut o incorporat formes i vocables propis.
Estes particularitats s’expliquen moltes vegades pel llegat que han aportat els distints pobles, com ara l’àrab, l’aragonés, el castellà, el francés o l’occità; en canvi, les relíquies dels pobles remots, com l’iber, són inexistents o imperceptibles.
A este respecte, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua recorda que, en la reunió plenària celebrada el 9 de febrer del 2005, l’ens normatiu del valencià (segons establix la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat valenciana) va aprovar per unanimitat i amb caràcter prescriptiu el “Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià” (publicat en el DOGV, núm. 4983, de 12/04/2005 i núm.5000, de 6/05/2005). A més d’aprovar el citat dictamen, l’AVL també va acordar comunicar-lo al Govern valencià i a les Corts valencianes, així com a altres instàncies polítiques i acadèmiques.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua confia plenament que els servicis de documentació de les Corts valencianes podran facilitar al Sr. Síndic del Grup Parlamentari Popular el mencionat dictamen. No obstant això, es posa a la seua disposició i a la dels senyors diputats de la cambra per a prestar-los tota la informació que requerisquen.
En conseqüència, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua:
1)     Insta la Mesa de les Corts, òrgan encarregat de decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d'índole parlamentària, a comunicar, tant al Grup Parlamentari Popular com a la resta de grups parlamentaris, que el text de la proposició no de llei amb registre d’entrada núm. 58225 del 13/06/2013 vulnera l’ordenament jurídic valencià en la mesura que ignora un pronunciament oficial —com el “Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià”— emés per“la institució normativa de l’idioma valencià” (article 6.8 de
2)     l’Estatut d’Autonomia), i que no respecta, en la redacció, la normativa lingüística oficial de l’AVL, la qual “és d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana” (article 41 de l’Estatut d’Autonomia).
3)     Demana amb fermesa als grups parlamentaris que no s’utilitze la llengua com a instrument polític de confrontació entre els valencians».

No hay comentarios:

Publicar un comentario